تبلیغات
بلوچكاره (قوم کوچ) - طوایف رودبار جنوب و جازموریان{زهکلوت}
 
بلوچكاره (قوم کوچ)
سلام بر بلوچکاره های: جیرفت، بارز، رودبارزمین، کهنوج، منوجان، نودژ، رودان، رودخانه، میناب؛ سیریک، سندرک، بشاگرد، جاسک، بندرعباس
درباره وبلاگ


قوم بلوچكاره یكی از اقوام اصیل آریایی هستند كه تاریخی پراز فراز و نشیبی داشته ، در گذشته قوم بلوچكاره را قوم كوچ خطاب می كردند ، این قوم در جنوب كرمان ، شرق هرمزگان و غرب بلوچستان ساكن هستند . بنا به نوشته های حكیم فردوسی این قوم قبل از حكومت سلسله كیانیان در همین منطقه ساكن بودند و در تمام جنگ ها از ایران دفاع كردن و هرگز برای حكومت خون كسی را پایمال نكردند .
پس گُستهم اشکش تیز گوش / که با زور و دل بود و با مغز وهوش
یکی گرز دار از نژاد همای / به راهی که جُستیش بودی بپای
سپاهش ز گُردان کوچ و بلوچ / سگالیده جنگ و برآورده خوچ
کسی در جهان پشت ایشان ندید / برهنه یک انگشت ایشان ندید
درفشی برآورده پیکر پلنگ / همی از درفشش ببارید جنگ ...
نگه کرد کیخسرو از پشت پیل / بدید آن سپه را زده بر دو میل
پسند آمدش سخت و کرد آفرین / بدان بخت بیدار و فرّخ نگین

مدیر وبلاگ : امید باغانی بلوچكاره
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : شیردل سالاری

پست امروز قصد داریم تا طوایف موجود در سطح شهر ستان رودبار جنوب و شهر زهکلوت را به شما معرفی کنیم هرچند که شما عزیزان بهتر و بیشتر این طایفه ها را که هر کدام دارای خصوصیات بارزی هست را می شناسید .
طایفه ها با هم یک روستا یا یک شهر را تشکیل می دهند و چند شهر یک شهرستان را تشکیل داده و مجموع شهرستان ها استان  را تشکیل می دهد ، البته شما عزیزان این نکته را بهتر از بنده می دانید فقط می خواستم عرض کنم که در  مجموع همه مردم در کشور ، ایران عزیر را می سازد و نام بردن اسم این طوایف صرف شناخت بیشتر افراد جامعه است نه چیز دیگر....


-      شمبویی : از طوایف بومی و بسیار قدیمی رودبار می باشند که به شغل دامداری مشغول بوده اند

2-      حاجب: از طوایف بومی رودبار که دامدار مناطق دشت و کوهپایه های رودبار می باشند

3-      جَت : جتها در دوران حکومت بلوچها بر رودبار  ومیناب از میناب به این منطقه کوچانده شدند و شغلشان ثاربانی می باشد

4-      نارویی : از طوایف بلوچ می باشند که اکثرأ  از لاشار بلوچستان به رودبار مهاجرت کرده اند که در رودبار دارای چند تیره می باشند که معروفترین آنان غمگذاری ها در خیرآباد و عاجبزهی در تکل حسن.

5-      بامری : بامریها از طوایف بلوچ می باشند که نزدیک به 120سال است در رودبار و جازموریان ساکن هستند و غالبأ کشاوزرز و دامدار هستند

6-       براهویی: از طوایف بلوچ مهاجر در تُمِیری رودبار و فاریاب می باشند که اکثر آنان کشاورز می باشند.

7-      زمانخانی : از طوایف بلوچی از تیره یاراحمدزهی هستند که از سرحد بلوچستان به رودبار و جازموریان مهاجرت نموده اند و شغل اکثر آنان دامداری ، کشاورزی و در قدیم پیله وری بوده است و همگی آنان ساکن  زیارت میرمفداد می باشند.

8-      رئیسی : رئیسیها از طوایف بلوچ می باشند که در کوههای شاه و اطراف دشتهای رودبار ساکن و دامداری شغل آنان می باشد.

9-      نمدادی : نِنداتی ها از طوایف بومی ساکن در کوههای نمداد می باشند

10-   لَر : طایفه لر در زمان نادر شاه افشار به علت ندادن مالیات و شورش هایی که توسط این طایفه انجام می شد از منطقه چهار محال بختیاری به مناطقه جنوبی کوچ اجباری داده شد ، بعد ها این قوم با خان منطقه کهنوج به نام ضرغام خان نیز درگیر شد و بعد از فراز و نشیب های زیاد اکنون آن ها را   در جازموریان ، منوجان و قلعه گنج (احمدی) می بینیم .

11-   سابکی : از طوایفی مجهول می باشد(برخی آنها را لُر میدانند) که پس از مهاجرت از جایی نامعلوم به جازموریان با قبایل بلوچ حل شده و هم اکنون بلوچ خوانده می شوند  و اکثرأ هم دامدار بوده اند

12-  سِیفعلی : در محدوده زهکلوت ساکن اند و از بومیان چند قرن پیش این منطقه می باشند.

13-  سالمی: از آزاد شدگان پس از انقلاب می باشند و اکثرأ ساکن اسلام آباد رودبار می باشند.

14-   سنجری : در رودبار ساکن هستند و به شغل کشاورزی مشغول هستند.

15-  سوپَک: سوپکها نیز از ساکنان جازموریان می باشند.

16-  سهرابی : از نرماشیر و اطراف بم به منظور شبانی به رودبار آورده شده اند.

17-  دُرَکی: درکی ها دارای چند تیره می باشند که غالبأ وابسته به بامری می باشند واز دامداران قدیمی جازموریان هستند اما ریشه آنان بلوچ نیست.

18-  فرامرزی : از ساکنان برجک و نمداد هستند .

19-  هُوت : هوتها در منطفه دهنو کوهستان ساکن می باشند و خودرا وابسته به بامری و دیگر طوایف رودبار می دانند و مستثنا از هوتهای بلوچ می باشند ارتباطی جز وابستگی میاری با بلوچها ندارند.

20-  هوتهای اله بخشی : از هوتهای بلوچ ساکن زهکلوت و پَشموکی در فاریاب می باشند.

21-   هوت شَکَربگی : از طوایف بلوچ  که در محدوده جازموریان ساکن و اکثرأ دامدار و کشاورز بوده اند.

22-  زابلی : از ساکنان رودبار و عمده شغلشان دهقانی می باشد.

23-  جُلی : در محدوده رضاباد در رودبار ساکن و دامدار می باشند.

24-  دهمیری : در حیدرآباد رودبار ساکن و دهقانی و دامداری شغلشان می باشد.

25-  بنی اسدی : از ساکنان چیل گرگ رودبار و خود را عرب می دانند و اکثرأ دهقان می باشند.

26-  آسابر: در چاه احمد رودبار ساکن و غالبأ کشاورز می باشند.

27-  اکبری : از کشاورزان دگاری و شاه آباد رودیار هستند.

28-   اُستا : زرگر و صنعتگزر می باشند که با فامیلهای گوناگون در رودبار و جازموریان پراکنده می باشند.

29-   احمدی : درمنطقه عباس آباد رودبار و کهنوج ساکن می باشند و کشاورزی شغلشان است.

30-  فلاحی : از منطقه نرماشیر به رودبار برای کشیدن نهر شاهاباد به رودبار آورده شده اند. تصحیح (در مورد طایفه فلاحی که زیر گروه فلاحی خاوری شاهوزهی و ... می باشد باید خدمت شما عارض شم که بزرگ طایفه فلاحی مرحوم مراد فلاحی بود و قبل از اون پدر ایشان و قبلش پدربزرگش و الی قبل
جد مراد فلاحی از بلوچ های اصیل می باشد و از دزداب قدیم که الان به زاهدان معروف می باشد پس از کشتن چند تن از طوایف دیگر به منطقه رودبار جنوب مهاجرت کردند و از دیر باز تا الحال تحت قدرت خویش بوده اند و تقسیم زمین های منطقه رودبار جنوب بالاخص شاه اباد و زمین های مجاور به دست مراد فلاحی بوده است    ...... تصحیح توسط فلاحی شاه آباد
)

31-  خاوری : از نرماشیر به رودبار آمده و اکثرأ کشاورز می باشند.

32-   خاوند: از ازادشدگان پس از انقلاب هستند که در بهمراه دیگر رها شدگان در کلات اطراف اسلام آباد رودبار ساکن هستند.

33-  خانه زر : در آبسردوئیه و اطراف آن ساکن می باشند.

34-  چاه حسنی:  از آزادشدگان پس از انقلاب ایران می باشند که توسط خوانین مورد ظلم قرار می گرفتند.

35-  مهیمی: از باغداران و ملاکین قبل از انقلاب بوده اند که پس از انقلاب از هم پاشیده ودر رودبار پراکنده شدند.

36-  لورگ : در منطقه عباس آباد رودبار و کهنوج ساکن هستند و کشاورزی شغل آنان می باشد.

37-  ناوکی : در آبسردوئیه و اطراف هلیل رود در رودبار ساکن و اکثرأ کشاورز می باشند.

38-  گُلبَج: در آبسردوئیه و اطراف آن ساکن می باشند و غالبأ کشاورز هستند.

39-  مکثایی: در اطراف هلیل رود در رودبار ساکن و اکثر آنان دهقان می باشند.

40-  کُورویی : از طایفه بلوچ که در چند قرن گذشته زعامت رودبار و جازموریان را برعهده داشتند و اصالتأ از نسل هُوتهای بلوچستان هستند.

41-  دیناربر : در رودبار و کهنوج ساکن می باشند.

42-  گُرگندی: شاه آباد رودبار محل سکونت این طایفه است و اصالتأ دامدار می باشند.

43-  مبارکی : از آزادشدگان پس از انقلاب می باشند و در چارچاهی زهکلوت ساکن می باشند.

44-  دادخدایی : در جاز موزیان و قلعه گنج ساکن هستند و اکثرأ دهقان می باشند.

45-  جمشیدزهی : وابسته به بامری و در جازموریان ساکن هستند.

46-  شهلی بر : طایفه ای بلوچ که تعداد اندکی در رضاآباد رودبار ساکن می باشند.

47-  ترشابی : در مناطق دشتهای کوهستانی رودبار ساکن می باشند.

48-  گمشادی : در منطقه چارچاهی زهکلوت ساکن می باشند و از قدیم الایام گاودارانی عمده بوده اند.

 بسیاری از این طوایف که اصیل بوده اند دارای غلام و بردگانی بوده اند که فامیل شناسنامه ای آنها همانند فامیل اربابانشان می باشد و تنها از روی تفاوت چهره و سایر علایم شناخته می شوند که البته بر بومیان رودبار آشکار است

سایر طوایف خرد بوده و بطور پراکنده زندگی می کنند یا در دیگر طوایف حل شده اند.

منبع:http://roodbarjonub.persianblog.ir/

http://tanbak.mihanblog.com/post/756

نوع مطلب : معرفی، جنوب کرمان، تاریخ منطقه، نژاد و طایفه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 فروردین 1397 08:15 ق.ظ

Fantastic material. With thanks!
enter site 20 mg cialis cost cialis rckenschmerzen where to buy cialis in ontario how to buy cialis online usa where cheapest cialis generic cialis 20mg uk cialis tadalafil online cialis prezzo in linea basso cialis for sale south africa we recommend cialis info
جمعه 4 اسفند 1396 04:04 ب.ظ
خواهشمندم راجع به این موضوع وتبادل موضوع مندرج درتاریخچه طوایف رودبارزمین وطایفه میرعرب(بنی اسد)بابنده حقیرجهت روشن شدن موضوع بابنده حقیرتماس حاصل بشه.سپاس گذارم.
جمعه 4 اسفند 1396 03:57 ب.ظ
طایفه بنی اسد اصالتا بلوچوبودهوواز طایفه بهلوریدهستندودراستانوکرمان فاریاب چیلدگرگ ودرخوزستان بافامیل صانعی وجوددارند
جمعه 4 اسفند 1396 03:56 ب.ظ
امیدوارم تصحیح صورت بگیره.تحقیقات راجع به طایفه بنی اسد درستصورت بگیرد..باسپاس اسماعیل صانعی.اغاجاری خوزستان
جمعه 4 اسفند 1396 03:54 ب.ظ
طایفه بنی اسد اصالتا بلوچوبودهوواز طایفه بهلوریدهستندودراستانوکرمان فاریاب چیلدگرگ ودرخوزستان بافامیل صانعی وجوددارند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جیمی نت