تبلیغات
بلوچكاره (قوم کوچ) - طوایف رودبار جنوب و جازموریان{زهکلوت}
 
بلوچكاره (قوم کوچ)
سلام بر بلوچکاره های: جیرفت، بارز، رودبارزمین، کهنوج، منوجان، نودژ، رودان، رودخانه، میناب؛ سیریک، سندرک، بشاگرد، جاسک، بندرعباس
درباره وبلاگ


قوم بلوچكاره یكی از اقوام اصیل آریایی هستند كه تاریخی پراز فراز و نشیبی داشته ، در گذشته قوم بلوچكاره را قوم كوچ خطاب می كردند ، این قوم در جنوب كرمان ، شرق هرمزگان و غرب بلوچستان ساكن هستند . بنا به نوشته های حكیم فردوسی این قوم قبل از حكومت سلسله كیانیان در همین منطقه ساكن بودند و در تمام جنگ ها از ایران دفاع كردن و هرگز برای حكومت خون كسی را پایمال نكردند .
پس گُستهم اشکش تیز گوش / که با زور و دل بود و با مغز وهوش
یکی گرز دار از نژاد همای / به راهی که جُستیش بودی بپای
سپاهش ز گُردان کوچ و بلوچ / سگالیده جنگ و برآورده خوچ
کسی در جهان پشت ایشان ندید / برهنه یک انگشت ایشان ندید
درفشی برآورده پیکر پلنگ / همی از درفشش ببارید جنگ ...
نگه کرد کیخسرو از پشت پیل / بدید آن سپه را زده بر دو میل
پسند آمدش سخت و کرد آفرین / بدان بخت بیدار و فرّخ نگین

مدیر وبلاگ : امید باغانی بلوچكاره
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : شیردل سالاری

پست امروز قصد داریم تا طوایف موجود در سطح شهر ستان رودبار جنوب و شهر زهکلوت را به شما معرفی کنیم هرچند که شما عزیزان بهتر و بیشتر این طایفه ها را که هر کدام دارای خصوصیات بارزی هست را می شناسید .
طایفه ها با هم یک روستا یا یک شهر را تشکیل می دهند و چند شهر یک شهرستان را تشکیل داده و مجموع شهرستان ها استان  را تشکیل می دهد ، البته شما عزیزان این نکته را بهتر از بنده می دانید فقط می خواستم عرض کنم که در  مجموع همه مردم در کشور ، ایران عزیر را می سازد و نام بردن اسم این طوایف صرف شناخت بیشتر افراد جامعه است نه چیز دیگر....


-      شمبویی : از طوایف بومی و بسیار قدیمی رودبار می باشند که به شغل دامداری مشغول بوده اند

2-      حاجب: از طوایف بومی رودبار که دامدار مناطق دشت و کوهپایه های رودبار می باشند

3-      جَت : جتها در دوران حکومت بلوچها بر رودبار  ومیناب از میناب به این منطقه کوچانده شدند و شغلشان ثاربانی می باشد

4-      نارویی : از طوایف بلوچ می باشند که اکثرأ  از لاشار بلوچستان به رودبار مهاجرت کرده اند که در رودبار دارای چند تیره می باشند که معروفترین آنان غمگذاری ها در خیرآباد و عاجبزهی در تکل حسن.

5-      بامری : بامریها از طوایف بلوچ می باشند که نزدیک به 120سال است در رودبار و جازموریان ساکن هستند و غالبأ کشاوزرز و دامدار هستند

6-       براهویی: از طوایف بلوچ مهاجر در تُمِیری رودبار و فاریاب می باشند که اکثر آنان کشاورز می باشند.

7-      زمانخانی : از طوایف بلوچی از تیره یاراحمدزهی هستند که از سرحد بلوچستان به رودبار و جازموریان مهاجرت نموده اند و شغل اکثر آنان دامداری ، کشاورزی و در قدیم پیله وری بوده است و همگی آنان ساکن  زیارت میرمفداد می باشند.

8-      رئیسی : رئیسیها از طوایف بلوچ می باشند که در کوههای شاه و اطراف دشتهای رودبار ساکن و دامداری شغل آنان می باشد.

9-      نمدادی : نِنداتی ها از طوایف بومی ساکن در کوههای نمداد می باشند

10-   لَر : طایفه لر در زمان نادر شاه افشار به علت ندادن مالیات و شورش هایی که توسط این طایفه انجام می شد از منطقه چهار محال بختیاری به مناطقه جنوبی کوچ اجباری داده شد ، بعد ها این قوم با خان منطقه کهنوج به نام ضرغام خان نیز درگیر شد و بعد از فراز و نشیب های زیاد اکنون آن ها را   در جازموریان ، منوجان و قلعه گنج (احمدی) می بینیم .

11-   سابکی : از طوایفی مجهول می باشد(برخی آنها را لُر میدانند) که پس از مهاجرت از جایی نامعلوم به جازموریان با قبایل بلوچ حل شده و هم اکنون بلوچ خوانده می شوند  و اکثرأ هم دامدار بوده اند

12-  سِیفعلی : در محدوده زهکلوت ساکن اند و از بومیان چند قرن پیش این منطقه می باشند.

13-  سالمی: از آزاد شدگان پس از انقلاب می باشند و اکثرأ ساکن اسلام آباد رودبار می باشند.

14-   سنجری : در رودبار ساکن هستند و به شغل کشاورزی مشغول هستند.

15-  سوپَک: سوپکها نیز از ساکنان جازموریان می باشند.

16-  سهرابی : از نرماشیر و اطراف بم به منظور شبانی به رودبار آورده شده اند.

17-  دُرَکی: درکی ها دارای چند تیره می باشند که غالبأ وابسته به بامری می باشند واز دامداران قدیمی جازموریان هستند اما ریشه آنان بلوچ نیست.

18-  فرامرزی : از ساکنان برجک و نمداد هستند .

19-  هُوت : هوتها در منطفه دهنو کوهستان ساکن می باشند و خودرا وابسته به بامری و دیگر طوایف رودبار می دانند و مستثنا از هوتهای بلوچ می باشند ارتباطی جز وابستگی میاری با بلوچها ندارند.

20-  هوتهای اله بخشی : از هوتهای بلوچ ساکن زهکلوت و پَشموکی در فاریاب می باشند.

21-   هوت شَکَربگی : از طوایف بلوچ  که در محدوده جازموریان ساکن و اکثرأ دامدار و کشاورز بوده اند.

22-  زابلی : از ساکنان رودبار و عمده شغلشان دهقانی می باشد.

23-  جُلی : در محدوده رضاباد در رودبار ساکن و دامدار می باشند.

24-  دهمیری : در حیدرآباد رودبار ساکن و دهقانی و دامداری شغلشان می باشد.

25-  بنی اسدی : از ساکنان چیل گرگ رودبار و خود را عرب می دانند و اکثرأ دهقان می باشند.

26-  آسابر: در چاه احمد رودبار ساکن و غالبأ کشاورز می باشند.

27-  اکبری : از کشاورزان دگاری و شاه آباد رودیار هستند.

28-   اُستا : زرگر و صنعتگزر می باشند که با فامیلهای گوناگون در رودبار و جازموریان پراکنده می باشند.

29-   احمدی : درمنطقه عباس آباد رودبار و کهنوج ساکن می باشند و کشاورزی شغلشان است.

30-  فلاحی : از منطقه نرماشیر به رودبار برای کشیدن نهر شاهاباد به رودبار آورده شده اند. تصحیح (در مورد طایفه فلاحی که زیر گروه فلاحی خاوری شاهوزهی و ... می باشد باید خدمت شما عارض شم که بزرگ طایفه فلاحی مرحوم مراد فلاحی بود و قبل از اون پدر ایشان و قبلش پدربزرگش و الی قبل
جد مراد فلاحی از بلوچ های اصیل می باشد و از دزداب قدیم که الان به زاهدان معروف می باشد پس از کشتن چند تن از طوایف دیگر به منطقه رودبار جنوب مهاجرت کردند و از دیر باز تا الحال تحت قدرت خویش بوده اند و تقسیم زمین های منطقه رودبار جنوب بالاخص شاه اباد و زمین های مجاور به دست مراد فلاحی بوده است    ...... تصحیح توسط فلاحی شاه آباد
)

31-  خاوری : از نرماشیر به رودبار آمده و اکثرأ کشاورز می باشند.

32-   خاوند: از ازادشدگان پس از انقلاب هستند که در بهمراه دیگر رها شدگان در کلات اطراف اسلام آباد رودبار ساکن هستند.

33-  خانه زر : در آبسردوئیه و اطراف آن ساکن می باشند.

34-  چاه حسنی:  از آزادشدگان پس از انقلاب ایران می باشند که توسط خوانین مورد ظلم قرار می گرفتند.

35-  مهیمی: از باغداران و ملاکین قبل از انقلاب بوده اند که پس از انقلاب از هم پاشیده ودر رودبار پراکنده شدند.

36-  لورگ : در منطقه عباس آباد رودبار و کهنوج ساکن هستند و کشاورزی شغل آنان می باشد.

37-  ناوکی : در آبسردوئیه و اطراف هلیل رود در رودبار ساکن و اکثرأ کشاورز می باشند.

38-  گُلبَج: در آبسردوئیه و اطراف آن ساکن می باشند و غالبأ کشاورز هستند.

39-  مکثایی: در اطراف هلیل رود در رودبار ساکن و اکثر آنان دهقان می باشند.

40-  کُورویی : از طایفه بلوچ که در چند قرن گذشته زعامت رودبار و جازموریان را برعهده داشتند و اصالتأ از نسل هُوتهای بلوچستان هستند.

41-  دیناربر : در رودبار و کهنوج ساکن می باشند.

42-  گُرگندی: شاه آباد رودبار محل سکونت این طایفه است و اصالتأ دامدار می باشند.

43-  مبارکی : از آزادشدگان پس از انقلاب می باشند و در چارچاهی زهکلوت ساکن می باشند.

44-  دادخدایی : در جاز موزیان و قلعه گنج ساکن هستند و اکثرأ دهقان می باشند.

45-  جمشیدزهی : وابسته به بامری و در جازموریان ساکن هستند.

46-  شهلی بر : طایفه ای بلوچ که تعداد اندکی در رضاآباد رودبار ساکن می باشند.

47-  ترشابی : در مناطق دشتهای کوهستانی رودبار ساکن می باشند.

48-  گمشادی : در منطقه چارچاهی زهکلوت ساکن می باشند و از قدیم الایام گاودارانی عمده بوده اند.

 بسیاری از این طوایف که اصیل بوده اند دارای غلام و بردگانی بوده اند که فامیل شناسنامه ای آنها همانند فامیل اربابانشان می باشد و تنها از روی تفاوت چهره و سایر علایم شناخته می شوند که البته بر بومیان رودبار آشکار است

سایر طوایف خرد بوده و بطور پراکنده زندگی می کنند یا در دیگر طوایف حل شده اند.

منبع:http://roodbarjonub.persianblog.ir/

http://tanbak.mihanblog.com/post/756

نوع مطلب : معرفی، جنوب کرمان، تاریخ منطقه، نژاد و طایفه ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:22 ب.ظ

Amazing plenty of excellent tips.
cialis uk next day cialis e hiv can i take cialis and ecstasy order a sample of cialis cipla cialis online cialis pills where do you buy cialis wow look it cialis mexico cialis online nederland cialis 5 mg schweiz
جمعه 4 اسفند 1396 04:04 ب.ظ
خواهشمندم راجع به این موضوع وتبادل موضوع مندرج درتاریخچه طوایف رودبارزمین وطایفه میرعرب(بنی اسد)بابنده حقیرجهت روشن شدن موضوع بابنده حقیرتماس حاصل بشه.سپاس گذارم.
جمعه 4 اسفند 1396 03:57 ب.ظ
طایفه بنی اسد اصالتا بلوچوبودهوواز طایفه بهلوریدهستندودراستانوکرمان فاریاب چیلدگرگ ودرخوزستان بافامیل صانعی وجوددارند
جمعه 4 اسفند 1396 03:56 ب.ظ
امیدوارم تصحیح صورت بگیره.تحقیقات راجع به طایفه بنی اسد درستصورت بگیرد..باسپاس اسماعیل صانعی.اغاجاری خوزستان
جمعه 4 اسفند 1396 03:54 ب.ظ
طایفه بنی اسد اصالتا بلوچوبودهوواز طایفه بهلوریدهستندودراستانوکرمان فاریاب چیلدگرگ ودرخوزستان بافامیل صانعی وجوددارند
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جیمی نت